Privacy statement van IkBenWel.nl

Jouw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat naast je aanmeldingsformulier, je algemene anamnese, de behandelovereenkomst en na afloop de slotvragenlijst, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld je huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens, en
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie en/of intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier kan worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn eventuele administrateur in mijn plaats een factuur kan opstellen.
 • Naam en adresgegevens worden gebruikt om onderling te kunnen communiceren

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Het betreft:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling, namelijk: ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • De kosten van het consult.